Výrobce skla od roku 1794

Glass producer since 1794